W dniach 9-10 listopada Firma Keymed bierze udział w Konferencji Medycyny Regeneracyjnej w Kijowie na Ukrainie. Jesteśmy na tej konferencji wspólnie z wyłącznym Przedstawicielem naszej firmy na Ukrainę – Firmą  ALLIANCETRADING 

Organizator konferencji: Instytut Traumatologii i Ortopedii w Kijowie

80 wykładów – Prelegenci z Ukrainy, Polski , Niemiec, Rosji i Czech.

Wybrane tematy wykładów:

 1. Praktyczne aspekty i perspektywy  w medycynie regeneracyjnej.

 2. Regeneracyjne technologie w traumatologii i ortopedii: możliwości i perspektywy.

 3. Mezenchymalne komórki macierzyste – zmiana paradygmatu.

 4. Blok wykładów o tematyce ,,Regeneracyjne technologie w traumatologii i ortopedii”.

 5. Wykorzystanie terapii łączonej PRP, PRF w chirurgicznym leczeniu pacjentów o profilu ortopedyczno-traumatologicznym

 6. Blok wykładów o tematyce ,, Molekularna i genetyczna diagnostyka”

 7. Blok wykładów o tematyce ,, Metody medycyny regeneracyjnej w praktyce klinicznej i doświadczalnej.”

 8. Produkty z komórek macierzystych i produkty inżynierii tkankowej dla medycyny regeneracyjnej.

 9. Blok tematyczny: Immunologiczne aspekty medycyny regeneracyjnej, bioaktywne substancje, cytokiny i czynniki wzrostu w medycynie regeneracyjnej.

 10. Terapeutyczny potencjał mezenchymalnej komórki macierzystej.

 11. Blok tematyczny ,, Biomateriały dla medycyny regeneracyjnej

POPIERZ PROGRAM KONFERENCJI  

Eksperci Keymed brali aktywny udział w konferencji:

1.Wykład poprowadzili: dr Alona Dniprowska -lekarz ortopeda- traumatolog, specj. med.estetycznej oraz dr Robert Kasperek – lek. chorób wewnętrznych , specj. med. estetycznej

Temat: Wykorzystanie osocza bogatopłytkowego i fibryny bogatopłytkowej do regeneracji tkanek w codziennej praktyce medycznej

2. Warsztaty praktyczne:  dr Alona Dniprowska i dr Robert Kasperek

Temat: Praktyczne zastosowanie osocza bogatopłytkowego i fibryny bogatopłytkowej w medycynie estetycznej, chirurgii, traumatologii i ortopedii.