Keymed Derma News

DERMA NEWS

Publikacja Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych

Dr Robert Kasperek

Ocena skuteczności terapii PLASMA COMPLEX w przebudowie tkanki skóry w obrazowaniu ultradźwiękami wysokiej częstotliwości.