CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA:

 • do wypełniania defektów kości oraz zębodołów poekstrakcyjnych
 • w augmentacji kości często jako przygotowanie do leczenia implantologicznego
 • do sterowanej regeneracji kości
 • podniesienie dna zatoki szczękowej

PERIODONTOLOGIA:

 • alternatywa dla przyczepów łącznotkankowych
 • w leczeniu ubytków kostnych i recesji dziąsłowych
 • w leczeniu zmian okołowierzchołkowych

IMPLANTOLOGIA:

 • ochrona przed resorpcją spowodowaną naciskiem płata
 • aktywacja fibroblastów do tworzenia przyczepów łącznotkankowych

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA:

 • w leczeniu endodontycznym zębów stałych z niezakończonym rozwojem wierzchołka: regeneracja kompleksu miazgowo-zębinowego (rewaskularyzacja) oraz w apeksyfikacji w celu stabilizacji APTA
 • w pulpotonii młodych, stałych zębów

ENDODONCJA:

 • rewaskularyzacja w zębach niedojrzałych z nekrotyczną miazgą
 • po wyłuszczeniu dużych zmian okołowierzchołkowych
 • zamknięcie wierzchołka korzenia w czasie apeksyfikacji
 • jako pokrycie w przypadku perforacji komory miazgi
 1. Choroby krwi:
  – zespoły dysfunkcji płytek
  – krytyczna małopłytkowość
  – niedobór fibrynogenu
  – niestabilność hemodynamiczna
  – posocznica
  2. Nowotwory
  3. Przewlekłe schorzenia wątroby
  4. Zakażenia ostre i przewlekłe
  5. Ciąża i laktacja
  6. Leczenie antykoagulantami
  7. Stosowanie aspiryny i innych NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych)
 1. Tozum, T.F. and Demiralp, B. (2003) Platelet-rich plasma: a promising innovation in dentistry. J. Can. Dent. Assoc. 69, 664.
 2. Camargo, P.M. et al. (2005) A re-entry study on the use of bovine porous bone mineral, GTR and platelet-rich plasma in the regenerative treatment of intrabony defects in humans. Int. J. Periodontics Restorative Dent. 25, 49–59.
 3. Okuda, K. et al. (2005) Platelet-rich plasma combined with a porous hydroxyapatite graft for the treatment of intrabony periodontal defects in humans: a comparative controlled clinical study. J. Periodontol. 76, 890–898.
 4. 36 Zechner, W. et al. (2003) Influence of platelet-rich plasma on osseous healing of dental implants: a histologic and histomorphometric study in minipigs. Int. J. Oral Maxillofac. Implants 18, 15–22.
 5. Fuerst, G. et al. (2003) Enhanced bone to implant contact by plateletreleased growth factors in mandibular cortical bone: a histomorphometric study in minipigs. Int. J. Oral Maxillofac. Implants 18, 685–690.
 6. Gruber, R. et al. (2002) Platelets stimulate proliferation of bone cells: involvement of platelet-derived growth factor, microparticles and membranes. Clin. Oral Implants Res. 13, 529–535.
 7. Weibrich, G. et al. (2005) Comparison of the platelet concentrate collection system with the plasma rich in growth factors kit to produce platelet-rich plasma: a technical report. Int. J. Oral Maxillofac. Implants 20, 118–123.
 8. Sanchez, A.R. et al. (2003) Is platelet-rich plasma the perfect enhancement factor? A current review. Int. J. Oral Maxillofac. Implants 18, 93–103.
 9. Tsay, R.C. et al. (2005) Differential growth factor retention by plateletrich plasma composites. J. Oral Maxillofac. Surg. 63, 521–528.
 10. Landesberg, R. et al. (1998) Risk of using platelet-rich plasma gel. J. Oral Maxillofac. Surg. 56, 1116–1117.
 11. Weibrich, G. et al. (2004) Effect of platelet concentration in platelet rich plasma on peri-implant bone regeneration. Bone 34, 665–671.
 12. Anitua, E. (1999) Plasma rich in growth factors: preliminary results of use in the preparation of sites for implants. Int. J. Oral Maxillofac. Implants 14, 529–535.
 13. Sammartino, G. et al. (2005) Use of autologous platelet-rich plasma (PRP) in periodontal defect treatment after extraction of impacted mandibular third molars. J. Oral Maxillofac. Surg. 63, 766–770.
 14. Froum, S.J. et al. (2002) Effect of platelet-rich plasma on bone growth and osseointegration in human maxillary sinus grafts: three bilateral case reports. Int. J. Periodontics Restorative Dent. 22, 45–53.
 15. Raghoebar, G.M. et al. (2005) Does platelet-rich plasma promote remodeling of autologous bone grafts used for the augmentation of the maxillary sinus floor? Clin. Oral Implants Res. 16, 349–356.
 16. Howell, T.H. et al. (1997) A phase I/II clinical trial to evaluate a combination of recombinant human platelet-derived growth factor-BB and recombinant human insulin-like growth factor-I in patients with periodontal disease. J. Periodontol. 68, 1186–1193.
 17. Aleksic Z. Clinical impact of platelet rich plasma in treatment of gingival recessions. Srp Arh CelokLek. 2008; 136(3-4):95-103.
 18. Anitue E. The use of plasma-rich in growth factors (Prgf) in oral surgery. Pract Proced Aesthet Dent.2001; 13(6):487-493.
 19. Rutkowski JL. Analysis of a rapid, simple and inexpensive technique used to obtain platelet-richplasma for use in clinical practice. J Oral Implantol. 2008;34(1):25-33.
 20. Marx R.E. et all. Platelet-rich plasma: Growth factor enhancement for bone grafts. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 1998 ; 85 : 638-646.

Pobierz folder. Znajdziesz w nim odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zastosowania fibryny bogatopłytkowej w Stomatologii:

 1. Co to jest fibryna bogatopłytkowa?
 2. Kiedy stosujemy zabieg A-PRF DENT? Kiedy I-PRF DENT? Kiedy zabieg łączony?
 3. Czym różni się zaawansowana fibryna bogatopłytkowa A-PRF DENT od płynnej fibryny bogatopłytkowej I-PRF DENT?
 4. Jakie są wskazania do zabiegów A-PRF + I-PRF DENT?
 5. Jaka ilość krwi pobierana jest od pacjenta podczas zabiegu A-PRF DENT, I-PRF DENT oraz zabiegu łączonego?
 6. Jakich efektów można się spodziewać po zabiegu stomatologicznym z fibryny bogatopłytkowej A-PRF+ I-PRF DENT ?
 7. Na czym polega stomatologiczny zabieg z fibryny bogatopłytkowej A-PRF DENT, I-PRF DENT?
 8. O co zapytać pacjenta przed zabiegiem i jakie są przeciwwskazania do zabiegu?
 9. Czy zabieg z użyciem fibryny bogatopłytkowej jest bezpieczny?
 10. Jak przygotować pacjenta do zabiegu? O czym powinien pamiętać pacjent po zabiegu?

ARTYKUŁY TEMATYCZNE

WIĘCEJ ARTYKUŁÓW