Poniżej przedstawiamy wyniki jednego z badań dotyczących wykorzystania fibryny bogatopłytkowej w zabiegach ginekologicznych z 2012 r.

METODY

Badanie prospektywne, obserwacyjne przeprowadzono na dziesięciu kolejnych kobietach wymagających zabiegu chirurgicznego z powodu wznowy wypadania pochwy (stopień II lub wyższy). Kobiety te miały wysokie ryzyko nawrotu, erozji pochwy z użyciem materiałów do wszczepienia oraz powikłań śródoperacyjnych i pooperacyjnych po tradycyjnych chirurgicznych procedurach rekonstrukcji. Zabiegi rekonstrukcji z wykorzystaniem PRF powtórzono po 1, 6, 12, 18 i 24 miesiącach.

WYNIKI

Anatomicznie wskaźnik sukcesu wynosił 80%. Objawy wypadnięcia poprawiły się u 100% pacjentek. Aktywność seksualna wzrosła o 20% bez dyspareunii. Czas operacji był zadowalający (średnio 38,5 min). Nie stwierdzono powikłań śródoperacyjnych ani pooperacyjnych.

WNIOSKI

Wykorzystanie PRF do standardowych zabiegów naprawy wypadania pochwy przyspiesza proces gojenia oraz przywraca prawdidłową konstrukcję anatomiczną.