PRP
I-PRF
OMNI
OCAS
A-PRF dent
I-PRF dent
PRP Keymed in vivo ™ zestaw do pozyskania osocza bogatopłytkowego

A-PRF keymed ™ DENT

Advanced Platelet Rich Fibrin

Tą zaawansowaną frakcję fibryny bogatopłytkowej otrzymujemy z krwi własnej pacjenta. Frakcja A-PRF to trójwymiarowa, autogenna struktura bogata przede wszystkim  w fibrynę. Zawiera również krwinki białe, które ogrywają istotną rolę w procesie regeneracji tkanek:

1.Przyspieszają transformację monocytów w makrofagi i dzięki temu wzmacniają efekt stymulacji regenerowania kości.

2.Produkują białka morfogenetyczne kości  (BMP1, BMP7),  które zwiększają aktywność fibryny w stymulacji augmentacji kości.

 A-PRF keymed ™ DENT_zestaw do pozyskania fibryny bogatopłytkowej

Istnieje możliwość zakupu każdego z elementów zestawu osobno.

We frakcji A-PRF zawarte są znaczne ilości VEGF (śródbłonkowego czynnika wzrostu), PDGF-AB (płytkopochodnego czynnika wzrostu AB), TGFβ-1 (transformującego czynnika wzrostu β-1) oraz TSP-1 (trombospondyny-1), która jest ważną glikoproteiną matrycową, biorącą udział w procesie komunikacji komórki z otoczeniem.
Przy zastosowaniu A-PRF ważna jest prostota przeprowadzenia procedury oraz naturalne formowanie trójwymiarowej struktury fibrynowej będącej nośnikiem dla komórek, cytokin i czynników wzrostu. Tworząca się sieć APR-F jest wytrzymała, podatna na formowanie z niej membran, korków i materiałów służących do wypełnienia. Jej struktura sprzyja powolnemu uwalnianiu zawartych w niej czynników wzrostu.
Informacja o rodzaju certyfikatów dotyczących probówek:
1. CE 0197, to certyfikat jakości medycznej stosowany przez Wspólnotę Europejską, analogiczny do certyfikatu FDA w Stanach Zjednoczonych. CE świadczy, iż oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw europejskich.
2. ISO 13485, to międzynarodowa norma dla wyrobów medycznych, definiująca wymagania w zakresie systemów zarządzania jakością.
Każdy element zestawu posiada kompletne i ważne certyfikaty CE, które  zostały przedłożone w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie w procesie rejestracji  naszych zestawów.
zamów

dowiedz się więcej o zastosowaniach A-PRF keymed DENT