Rys.2. Fibryna bogatopłytkowa komórkowa I-PRF i strukturalna S-PRF w medycynie estetycznej Keymed