Rys.1. Fibryna bogatopłytkowa komórkowa I-PRF i strukturalna S-PRF w medycynie estetycznej