Od samego początku działania naszej firmy kładziemy szczególny nacisk na jakość i wysoki poziom merytoryczny. Wszystkie wyroby medyczne firmy Keymed Sp. z o.o. są zarejstrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Ponadto posiadają atesty wymagane dla wyrobów medycznych.

Od kiedy postawiliśmy nasze pierwsze kroki mamy tylko jeden cel: dostarczać nowoczesne rozwiązania dla medycyny regeneracyjnej i stać się wsparciem merytorycznym w tym obszarze.

Aby to osiagnąć ciagle rozwijamy się i stawiamy sobie wysokie wymagania.

🎈Dziś świętujemy kolejny kroczek na drodze do celu 🎉

Po wielu miesiącach ciężkiej pracy możemy pochwalić się otrzymaniem certyfikatu ISO-13485:2016-04, który potwierdza stosowanie w naszej firmie systemu zarządzania jakością zgodnie z powyższą normą w zakresie:

“PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA ZESTAWÓW DO POZYSKANIA OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO, FIBRYNY BOGATOPŁYTKOWEJ ORAZ DYSTRYBUCJA NIEAKTYWNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH I WIRÓWEK STOSOWANYCH W DIAGNOSTYCE IN VITRO”

Zespół Keymed 

Dziękujemy, że jesteście z nami!