Współczesna medycyna regeneracyjna coraz więcej uwagi poświęca naturalnym czynnikom naprawczym: płytkom krwi, czynnikom wzrostu oraz komórkom macierzystym. Przedstawia coraz to nowsze technologie prowadzące do autonaprawy komórek, naczyń i tkanek naszego organizmu. Słusznie upatruje się w nich klucz do poprawienia jakości oraz przedłużenia życia ludzkiego.

Fibryna bogatopłytkowa I-PRF to REWOLUCJA W MEDYCYNIE REGENERACYJNEJ. Zapowiedź NOWEJ ERY dla współczesnej medycyny, która od dłuższego czasu poszukuje przełomowych i skutecznych metod biologicznych do odbudowy tkanek.

Metoda I-PRF keymed in vivo kładzie nacisk na wykorzystanie ogromnego potencjału naprawczego człowieka, u którego istotną rolę w leczeniu, odnowie i regeneracji organizmu spełniają płytki krwi, płytkopochodne czynniki wzrostu oraz komórki macierzyste.

I-PRF keymed in vivo – to trójwymiarowa struktura, której macierz (matrycę, podstawę) stanowi fibryna. W przestrzeniach trójwymiarowej sieci fibryny umiejscowione są wysokie stężenia nieaktywowanych, funkcjonalnych, nienaruszonych płytek krwi, krwinki białe oraz mezenchymalne komórki macierzyste. Wszystkie te elementy wspólnie z fibryną tworzą strukturę matrix – przestrzenną strukturę, która stale i w długim okresie czasu stymuluje płytki do uwalniania czynników wzrostu, cytokin oraz skutecznie kieruje migracją mezenchymalnych komórek macierzystych do miejsca uszkodzenia ciała. Czynniki wzrostu oraz komórki macierzyste uwalniane z przestrzeni siatki fibrynowej silnie stymulują odnowę biologiczną tkanek.
Prosta procedura pozyskania I-PRF wykorzystuje jedynie fizjologiczne właściwości krwi. Krew jest pobrana i odwirowana bez żadnych antykoagulantów oraz sztucznych aktywatorów. W metodyce pozyskania fibryny bogatopłytkowej do iniekcji bardzo ważne jest przestrzeganie czasu od momentu pobrania krwi, poprzez odwirowanie do momentu podania płynnej fibryny bogatopłytkowej podczas zabiegu.

Płynna fibryna podana miejscowo do tkanek natychmiast wypełnia przestrzenie od wewnątrz. Dzięki tworzącej się w tkankach strukturze przestrzennej, znajdujące się w sieci płytki krwi, krwinki białe oraz komórki macierzyste powoli uwalniane są z macierzy fibrynowej i rozpoczyna się proces odnowy tkanek, komórek i naczyń oraz angiogenezy.
Wyniki uzyskane w badaniach in vitro doprowadziły do postępów w klinicznym stosowaniu fibryny bogatopłytkowej. Dohan i in. obserwowali lepsze właściwości lecznicze i spowolnione uwalnianie czynników wzrostu w porównaniu z PRP (osoczem bogatopłytkowym).

KORZYŚCI z zabiegu I-PRF keymed in vivo:

1. GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA – płynna fibrynę pozyskujemy przy użyciu probówek, które posiadają certyfikaty bezpieczeństwa oraz wymaganą klasę med. II B.
2. NAJSZYBSZY AUTOLOGICZNY I NATURALNY  ZABIEG – metodologia zabiegu zakłada pozyskanie płynnej fibryny bogatopłytkowej w krótkim czasie.
3. PROSTOTA POZYSKANIA FIBRYNY BOGATOPŁYTKOWEJ DO INIEKCJI – komfort i wygoda dla lekarza, ponieważ łatwo pobierze krew i pozyska fibrynę do zabiegu.
4. ZABIEG NATURALNY , EKOLOGICZNY – pacjent uniknie uczuleń. Ma to ogromne znaczenie dla pacjentów. Bardzo ważna informacja dla osób, które nie chcą i nie lubią stosować substancji pochodzenia zwierzęcego ( kremy, w stomatologii i implantologii – żele i proszki. Nacisk na naturalny efekt odbudowy.

 

PRZYKŁADOWE WSKAZANIA:
1. MEDYCYNA ESTETYCZNA: zmarszczki głębokie, blizny, leczenie łysienia

2. CHIRURGIA I ORTOPEDIA: stopa cukrzycowa, przetoka okołoodbytnicza, trudno gojące się rany, rany z ubytkami tkankowymi

3. STOMATOLOGIA: do wypełniania defektów kości oraz zębodołów poekstrakcyjnych, w leczeniu ubytków kostnych i recesji dziąsłowych

4. WETERYNARIA: trudno gojące się rany, rany z ubytkami tkankowymi